שלום אורח

-A A +A

ברוכים הבאים למילון המונחים

כאן תוכלו ללמוד, בקצרה, מה פרושם של המונחים הנפוצים בשיח העוסק בצמיחה הכפרית.

ניתן לחקור את המונחים בהקשה על אות, או להשתמש במנגנון החיפוש המקומי לחיפוש מונח.

לא מצאתם את המונח שחיפשתם?

רוצים להוסיף מונח?

שלחו לנו תגובה.

 

 

 

מונחים המתחילים באות ה'

Click one of the letters above to go to the page of all terms beginning with that letter.
הגירה מהמרחב הכפרי

Rural out-migration

זרימה של אוכלוסייה אל מחוץ למרחב הכפרי.

הגירה מהעיר אל הכפר

Counter-urbanisation

מעבר אוכלוסייה עירונית אל המרחב הכפרי.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1195

החלטת מועצת מקרקעי ישראל ממרץ 2010 העוסקת בסמכויות ועדת הקבלה בישובים קהילתיים ובהרחבות קהילתיות. בוטלה על ידי  החלטה 1271 סעיף 6 שבוטלה אף היא,על ידי החלטה 1315.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1315

החלטה 1315 (פברואר 14) עוסקת בבנייה למגורים באגודות, ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת בשני נושאים.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 979

 החלטת  מועצת מקרקעי ישראל ממרץ 2007, המאפשרת יצירת "חלקת מגורים" במשק המשפחתי ושיוך דירות בקיבוצים ובמושבים שיתופיים. ההחלטה עודכנה בעקבות פסיקת בג"ץ, והוחלפה בהחלטה שמספרה 1155.

הידלדלות האוכלוסייה הכפרית

Rural depopulation

ירידה במספר התושבים ביישובים כפריים.

הנחה במגרשים

ראה ערך "דמי היוון מופחתים".

הפרטה צרכנית בקיבוץ

הפסקת האספקה של מצרכים ומוצרים בחלוקה חופשית והעברת התקציבים לרשות החברים. 

הרחבה קהילתית

שכונה המצויה בסמוך או בתוך שטח כפר ותיק (קיבוץ, מושב וכד')  והינה חלק מאותה ישות מוניציפלית, אך לא בהכרח חלק מן האגודה השיתופית המקומית. מערכת היחסים בין ההרחבה הקהילתית ליישוב הותיק תלוייה בהסכם. 

השוואת זכויות בקיבוץ

מנגנון לפיו חברים חדשים משלמים סכום מסויים בכדי לקנות את זכויותיהם  בנכסי הקיבוץ, תוך תשלום לחברים הקיימים כנגד הותק שלהם. מנגנון זה מאפשר יצירת מעמד אחיד של כל חברי הקיבוץ מרגע נתון. (ראה גם דמי כניסה והשתתפות בהון האגודה)

השתתפות בהון האגודה

סכום שחבר חדש משלם כחלק מהליך כניסתו לאגודה שיתופית, והמבטא את חלקו בהון האגודה שנצבר עד לכניסתו.

השתתפות בעלויות הפיתוח

השתתפות של משרד השיכון בעלויות  התשתיות והפיתוח, על פי חלוקה לאזורי עדיפות ובהתאם לאחוזי השיפוע

תגובות

מיכאל סופר

מערכת חברתית המקיימת מגוון התארגנויות, קשרים חברתיים אישיים ומתמשכים בין חבריה והווה מוקד להזדהות ומשמעות. יש להוסיף את האות מ למילה והווה כך שתיקרא ומהווה.

ציכאל סופר

נראה לי שיש מקום להוספת מושגים בתחום התעסוקה: 1. פעילות לא-חקלאית 2. יזמות מקומית

מיכאל סופר

מציע להוסיף מונחים נוספים: - הגירת נוחות - יזם מהגר