שלום אורח

-A A +A

ברוכים הבאים למילון המונחים

כאן תוכלו ללמוד, בקצרה, מה פרושם של המונחים הנפוצים בשיח העוסק בצמיחה הכפרית.

ניתן לחקור את המונחים בהקשה על אות, או להשתמש במנגנון החיפוש המקומי לחיפוש מונח.

לא מצאתם את המונח שחיפשתם?

רוצים להוסיף מונח?

שלחו לנו תגובה.

 

 

 

מונחים המתחילים באות ו'

Click one of the letters above to go to the page of all terms beginning with that letter.
ועד אגודה/מזכירות

הועד המנהל את ענייני האגודה השיתופית. נבחר על ידי חברי האגודה, או ממונה על ידי רשם האגודות השיתופיות.

ועד מקומי

הוועד המקומי הנו ישות משפטית סטטורית,המוסמכת לנהל את ענייניו המוניציפאליים של הישוב הכפרי. הוועד המקומי נבחר למשך 5 שנים  במועד הבחירות למועצה האזורית. הועד  שואב את סמכויותיו  באמצעות האצלת סמכויות על ידי המועצה.

 

ועדות ביישוב הכפרי

ביישוב הכפרי נהוג למנות ועדות מתוך חברי היישוב שיעסקו בנושאים ספציפיים בחיי היישוב. סמכויות הועדות נגזרות מהגוף הממנה אותן (כמו ועד הנהלה, ועד מקומי, אספת חברים).
להלן רשימה חלקית של ועדות נפוצות: חינוך, תרבות, נוער, חיילים, ביטחון, איכות הסביבה, קהילה, חברים, קליטה, ספורט.

 

ועדת הכרות

ועדת הכרות  או צוות היכרות הם הגוף היישובי האמון על המפגש הראשוני עם הפונים לקליטה בהרחבה קהילתית ביישוב ועריכת הכרות הדדית בין הישוב (אופיו, נציגיו, רקע וכו') לבין המעוניינים להיקלט ביישוב. בתהליך הקבלה נמצא בין שלב השיווק לשלב ועדת הקבלה האזורית.

בעבר נקראה ועדת קבלה או ועדת קליטה אך עם ייסודה של ועדת הקבלה האזורית והצורך בארגון תהליך הקבלה מחדש חודדו שלבי התהליך: שיווק, הכרות, קבלה וקליטה.

ועדת קבלה אזורית

הקבלה לאגודה שיתופית קהילתית מתבצעת ע"י ועדת קבלה אזורית, הפועלת מכוח תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות, ולפי החלטה 1195 של מועצת מקרקעי ישראל. בוועדה זו חברים נציגי האגודה, נציגי המועצה, הסוכנות ומשרדי ממשלה שונים. 

ועדת קליטה

ועדה וולונטרית של האגודה השיתופית , הדנה בקבלת חברים חדשים. בקיבוץ או במושב בקליטה לחברות באגודה החקלאית היא הגוף הממליץ, והאספה הכללית היא הגוף המאשר. האגודה הקהילתית היא בד"כ הגוף הממליץ לועדת הקבלה האזורית, אם כי המלצתה איננה מחייבת את ועדת הקבלה האזורית.

ותק

תקופת החברות הנצברת של חבר אגודה באגודה השיתופית.

תגובות

מיכאל סופר

מערכת חברתית המקיימת מגוון התארגנויות, קשרים חברתיים אישיים ומתמשכים בין חבריה והווה מוקד להזדהות ומשמעות. יש להוסיף את האות מ למילה והווה כך שתיקרא ומהווה.

ציכאל סופר

נראה לי שיש מקום להוספת מושגים בתחום התעסוקה: 1. פעילות לא-חקלאית 2. יזמות מקומית

מיכאל סופר

מציע להוסיף מונחים נוספים: - הגירת נוחות - יזם מהגר