שלום אורח

-A A +A

ברוכים הבאים למילון המונחים

כאן תוכלו ללמוד, בקצרה, מה פרושם של המונחים הנפוצים בשיח העוסק בצמיחה הכפרית.

ניתן לחקור את המונחים בהקשה על אות, או להשתמש במנגנון החיפוש המקומי לחיפוש מונח.

לא מצאתם את המונח שחיפשתם?

רוצים להוסיף מונח?

שלחו לנו תגובה.

 

 

 

מונחים המתחילים באות ח'

Click one of the letters above to go to the page of all terms beginning with that letter.
חבר 'מלא'/רגיל

בקיבוץ : חבר שאינו בעצמאות כלכלית.

חבר בעצמאות כלכלית

הבחירה במסלול חבר בעצמאות כלכלית  אפשרית בקיבוץ מתחדש. מהות המעמד הינה קיומה של הפרדה כלכלית בין התנהלותו הכלכלית של הקיבוץ ובין התנהלותו הכלכלית של החבר במעמד עצמאות כלכלית. לחבר הזכות להיבחר ולבחור למוסדות האגודה ככל חבר אחר.

חוב אקטוארי

הפער בין סך ההתחייבות של הקיבוץ לחבריו עבור פנסיה ובין המקורות הקיימים לכך.

חוק ועדות הקבלה

החוק שנקרא רשמית התיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 8) התקבל במארס 2011 ומסדיר את הרכבן וסמכויותיהן של ועדות הקבלה האזוריות לישובים הקהילתיים ולישובים החקלאיים  בנגב ובגליל עד 400 בתי אב.

חזון יישובי

תמונת עתיד יישובית, משותפת בתחומים הפיזי, הכלכלי, הארגוני, החברתי והתרבותי.

תגובות

מיכאל סופר

מערכת חברתית המקיימת מגוון התארגנויות, קשרים חברתיים אישיים ומתמשכים בין חבריה והווה מוקד להזדהות ומשמעות. יש להוסיף את האות מ למילה והווה כך שתיקרא ומהווה.

ציכאל סופר

נראה לי שיש מקום להוספת מושגים בתחום התעסוקה: 1. פעילות לא-חקלאית 2. יזמות מקומית

מיכאל סופר

מציע להוסיף מונחים נוספים: - הגירת נוחות - יזם מהגר