שלום אורח

-A A +A

ברוכים הבאים למילון המונחים

כאן תוכלו ללמוד, בקצרה, מה פרושם של המונחים הנפוצים בשיח העוסק בצמיחה הכפרית.

ניתן לחקור את המונחים בהקשה על אות, או להשתמש במנגנון החיפוש המקומי לחיפוש מונח.

לא מצאתם את המונח שחיפשתם?

רוצים להוסיף מונח?

שלחו לנו תגובה.

 

 

 

מונחים המתחילים באות ש'

Click one of the letters above to go to the page of all terms beginning with that letter.
שובל עירוני-כפרי

Rural-urban fringe

הטבעת של יישובי המרחב הכפרי הצמודה למוקד עירוני  גדול. אזור זה עובר את התמורות המהותיות ביותר ונמצא תחת תחרות גוברת על קרקע ועל שימושי קרקע.

שטחי משבצת

כלל השטח המוחכר לדורות לאגודה השיתופית החקלאית. גודלו המקורי  נקבע עפ"י תקן הנחלות.

שיוך דירות

הסדר המאפשר העברת דירות המגורים מהקיבוץ לחברים, וממילא מאפשר לחבר להוריש או למכור את הבית . 

שיוך דירות חוזי

חתימת חוזה אישי בין הקיבוץ ובין כל משפחת חברים על העברת הזכוית בבית מהקיבוץ לחבר, ללא שינוי הרישום ברשות מקרקעי ישראל ובטאבו.

שיוך דירות קנייני

הפניית החברים לרשות מקרקעי ישראל לשם רישום הבית על שמם ותשלום של החברים למנהל על הקרקע, עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל (751 או 1155).

שיוך נכסים

מנגנון לפיו הבעלות על הנכסים המשותפים עוברת, לפחות בחלקה, מהקיבוץ לחבר וממילא היא ניתנת להעברה ולהורשה. 

שינוי סיווג

העמוד בבנייה

שלבי ומועדי התשלומים

שלבי התשלומים ליישוב ולקבלנים, על פי קצב הבנייה ועל פי ההסכמים עם היישוב

שלטון דו רובדי

במועצות האזוריות בישראל מתקיים ממשל מוניציפלי דו רובדי: 1. המועצה האזורית 2. הועד המקומי היישובי, הפועל עפ"י סמכויות שהואצלו  לו ע"י המועצה האזורית. 

תגובות

מיכאל סופר

מערכת חברתית המקיימת מגוון התארגנויות, קשרים חברתיים אישיים ומתמשכים בין חבריה והווה מוקד להזדהות ומשמעות. יש להוסיף את האות מ למילה והווה כך שתיקרא ומהווה.

ציכאל סופר

נראה לי שיש מקום להוספת מושגים בתחום התעסוקה: 1. פעילות לא-חקלאית 2. יזמות מקומית

מיכאל סופר

מציע להוסיף מונחים נוספים: - הגירת נוחות - יזם מהגר