שלום אורח

-A A +A

ברוכים הבאים למילון המונחים

כאן תוכלו ללמוד, בקצרה, מה פרושם של המונחים הנפוצים בשיח העוסק בצמיחה הכפרית.

ניתן לחקור את המונחים בהקשה על אות, או להשתמש במנגנון החיפוש המקומי לחיפוש מונח.

לא מצאתם את המונח שחיפשתם?

רוצים להוסיף מונח?

שלחו לנו תגובה.

 

 

 

מונחים המתחילים באות ת'

Click one of the letters above to go to the page of all terms beginning with that letter.
תב"ע

תוכנית בניין ערים – תוכנית המאושרת ע"י ועדות על פי חוק התכון והבניה ומגדירה את שימושי הקרקע המאושרים בתחומה. תוכנית זו מסמנת את תחום הבניה למגורים ומבני ציבור ('קו כחול') ביישוב.

תב"ע מפורטת / תוכנית מפורטת

תב"ע שרמת הפרוט בה כוללת מעבר לייעודי הקרקע גם את זכויות הבנייה. תוכנית מפורטת היא תנאי לקיומו והוצאתו לפועל של תכנון מפורט.

תושב

אדם המתגורר ביישוב , ובו נמצא מרכז חייו. פורמלית תושב הוא מי שנרשם ככזה במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

תכנון מפורט או תכנון מפורט לביצוע

מתייחס לתכנון הנדסי ו/או אדריכלי , המותאם להוצאת התכנון  אל הפועל. 

תכנית אב

תוכנית אב היא מסמך אסטרטגי הבא לשקף מגמות וחזון לצמיחת היישוב כחלק מהאזור. תוכנית האב מתווה מגמות לפיתוח תשתיות ושירותים , מהווה בסיס ליצירת הסכמה בין בעלי העניין כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברי היישוב.

תכנית מתאר

ר"ע תב"ע

תמ"א 35

תוכנית מיתאר ארצית, אשר בין היתר קובעת את כמות יחידות הדיור המקסימליות בישובים הכפריים.

תנועה מיישבת

התנועה שהקימה את היישוב ובה הוא חבר

תקנון האגודה

הסכם בין חברי האגודה לבין עצמם. מסמך היסוד של כל אגודה שיתופית . כל תקנון או נוהל אחר באגודה  כפוף לתקנון האגודה. כל שינוי בתקנון דורש רוב הקבוע בתקנון האגודה ושלא יפחת מהקבוע בתקנות, וכפוף לאישור רשם האגודות. בקיבוצים ישנה גם חובת התייעצות עם התנועה.

תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

תקנות שחוקקה המדינה בשנים האחרונות להסדיר את חובות היסוד של הקיבוצים כלפי חבריה. בכלל זה, פירוט החובות כלפי חברים מובטלים, חברים בגיל פרישה ובעלי צרכים מיוחדים.

תגובות

מיכאל סופר

מערכת חברתית המקיימת מגוון התארגנויות, קשרים חברתיים אישיים ומתמשכים בין חבריה והווה מוקד להזדהות ומשמעות. יש להוסיף את האות מ למילה והווה כך שתיקרא ומהווה.

ציכאל סופר

נראה לי שיש מקום להוספת מושגים בתחום התעסוקה: 1. פעילות לא-חקלאית 2. יזמות מקומית

מיכאל סופר

מציע להוסיף מונחים נוספים: - הגירת נוחות - יזם מהגר